Ülker Fırtınası

[Read] ➪ Ülker Fırtınası Author Safiye Erol – Johndore.co.uk
 • Paperback
 • 222 pages
 • Ülker Fırtınası
 • Safiye Erol
 • Turkish
 • 15 August 2018
 • 9789757663799

About the Author: Safiye Erol

1902 y l nda Edirne nin Uzunk pr il esinde do du 1917 y l nda e itim almak i in Almanya ya gitti Lise ve niversiteyi bitirip doktora tezini verdikten sonra, 1926 da stanbul a d nd Mill Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde yaz lar kt 1938 de Kad k y n n Roman , 1944 te lker F rt nas , 1941 de Selma Lagerl f den Portugaliye mparatori esi ve 1945 de Friedrich de la Motte Fouqu den Su K z


Ülker Fırtınası Reading Lker F Rt Nas By Safiye Erol Varunahuja.live Kubbealt Akademisi K Lt R Ve Sanat Vakf , Safiye Erol K Lliyat N Yay N Hayat M Za Kazand Rm Bulunuyor Bu Eserler, K Lt R Tarihimizin Bir Devresini Kuvvetli Bir Slup Unun Kaleminden Gelece E Ta Mas Bak M Ndan Da Bir Ar Iv Niteli Indedir Zengin Bir Hayat Tecr Besine, Do U Ve Bat Medeniyetleri Aras G Zlemlere Ve Tahlillere Dayanan Yazar, G N M Zde Art K Unutulmaya Ba Lam K Lt R Hazinelerimize G N L Ve Ruh Penceresinden K Tutmaktad R Safiye Erol Un Ayn Zamanda Yak N Arkada Olan Samiha Ayverdi Bir Yak N Na Yazd Mektupta Onun Vefat N Haber Verirken Maalesef Memleketin En De Erli, D R St, Hamiyetli, Imanl , M Nevver Ve Bilhassa Son Derece Derin Ve Bilgili Bir Evlad N , Aziz Ve Sevgili Arkada M Z Safiye Erol U Kaybettik Memleket, B Yle Muhte Em Ve Yerine Konmaz Bir Abidenin Eksili Ini Adeta Duymad Umursamad

You may also like...

10 thoughts on “Ülker Fırtınası

 1. Hatice Dırmıkcı says:

  Al nt Bug n r yalarda bile muhayyilemin kavrayamad bir sa deti ve bir fel keti yabanc bir d n nas l ih ta edecek Etse bile bunlar harice nas l anlat l r Olsa olsa h diselerin d taraf nakledilebilir As l m him noktalarda lisan, r zg r kesilmi bi...