İslamın Yeni Kamusal Yüzleri

Free ↠ İslamın Yeni Kamusal Yüzleri By Nilüfer Göle – Johndore.co.uk
  • Paperback
  • 260 pages
  • İslamın Yeni Kamusal Yüzleri
  • Nilüfer Göle
  • Turkish
  • 03 June 2019

About the Author: Nilüfer Göle

Nil fer G le born 1953 is a prominent Turkish sociologist and a leading authority on the political movement of today s educated, urbanized, religious Muslim women From 1986 to 2001 a professor at the Bo azi i University in Istanbul, she is currently Directrice d tudes at the cole des hautes tudes en sciences sociales EHESS , Centre d Analyse et d Intervention Sociologiques CADIS , in Paris


İslamın Yeni Kamusal YüzleriReading Slam N Yeni Kamusal Y Zleri Author Nil Fer G Le Sioril.co.uk Bir At Yle Al Mas Olan Slam N Yeni Kamusal Y Zleri, Slam N Son Y Llarda Kamusal Alanda Kazand G R N Rl N Getirdi I Yeni Ve Farkl Y Zleri, S Ylemi, Ya Am Bi Imlerini Konu Al Yor Slam N Siyasal Eylemi Ve Anonim Kitle G R Nt S Giderek De I Iyor Televizyon, Konser Salonlar , Plajlar, Festivaller Ve G N Ll Kurulu Lar Vb Yeni Mek Nlara Giren, Seslerini Korodan Ayr T Ran, Tek Tek Y Z Hatlar N G Rmeye Ba Lad M Z, Bireyselle En Bir Slami Dinamikle Kar Kar Yay Z Yazarlar, Farkl Ara T Rma Konular Yla I Te Bu Bireyselle En Ve Farkl La An Y Zleri Okumaya Al Yorlar Konusunun Ve Ara T R C , Merakl Bak N N Tesinde Bir Nem Ta Yor Bu Kitap Bir Retmenle Rencilerininin Birlikte Ger Ele Tirdikleri Bir R N Bu Niteli Iyle Bir Ilk Sosyal Bilimler Alan Nda Niversitelerdeki Mevcut Reten Renen Ili Kisine Alternatif, Yarat C Ve R N Vermeye Y Nelik Bir Neri Birlikte Al Mak Konusunda, Akademik D Nyan N Hayal G C N N K K Rtaca D Ncesiyle Yay Ml Yoruz Bu Kitab.

You may also like...

10 thoughts on “İslamın Yeni Kamusal Yüzleri