Zelišča male čarovnice

[Reading] ➻ Zelišča male čarovnice By Polonca Kovač – Johndore.co.uk
 • Hardcover
 • 76 pages
 • Zelišča male čarovnice
 • Polonca Kovač
 • Slovenian
 • 17 August 2019

About the Author: Polonca Kovač

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Zelišča male čarovnice book, this is one of the most wanted Polonca Kovač author readers around the world.


Zelišča male čarovniceAli Veste, Kaj Je Poparek Zakaj Pravimo, Da Kopriva Ne Pozebe Kdaj Cvete Materina Du Ica In Kdaj Jo Nabiramo Preberite Zgodbice, V Katerih Nastopa Arovnica Len Ka, Zeli Arka, Ki Pozna Skrivnosti Zdravilnih Rastlin Njeno Znanje S Pridom Uporabijo Tevilne Gozdne Ivali Ko Jih Ti I V Elod Ku, Se Prehladijo, Ali Pa Elijo Le Pregnati Molje Iz Zimskih Oblek Pridru Ite Se Arovnici Len Ki In Njenim Gozdnim Prijateljem Na Razburljivem Popotovanju Po Svetu Zeli In Se Zabavajte Ob Hudomu Nih Zgodbicah

You may also like...

10 thoughts on “Zelišča male čarovnice

 1. Ľubomíra says:

  Pekn a pou n kniha Najsk r sme ju mali z kni nice, nakoniec sme ju k pili aj domov Jednotliv rastlinky sme sa sna ili n js na l ke a spom nali sme na to ako ich Kvetka vyu ila S de mi by sme prijali aj pokra ovanie.

 2. Ivana says:

  Nadherne nakreslena knizka pre deti o liecivych bylinkach.Carodejnica Kvetka prileti na zubnej kefke a nastahuje sa do butlaveho stromu nad rodinku mysiek Mysky Kuko a Kika su nou nadsene a postupne sa dozvedaju, na co sluzia rozne bylinky.Jeden pribeh je vzdy na jednej dvojstrane, jedna strana textu, druha je pekna ilustracia Kazda kapitola ma nazov podla bylinky a pod nazvom je aj zakladna charakteristika Urcena bude zrejme pre starsie deti ako su tie moje, s Eliankou sme na uvod precitali Nadherne nakreslena knizka pre deti o liecivych bylinkach.Carodejnica Kvetka prileti na zubnej kefke a nastahuje sa do butlaveho stromu nad rodinku mysiek Mysky Kuko a Kika su nou nadsene a postupne sa dozvedaju, na co sluzia rozne bylinky.Jeden pribeh je vzdy na jednej dvojstrane, jedna strana textu, druha je pekna ilustracia Kazda kapitola ma nazov podla bylinky a pod nazvom je aj zakladna charakteristika Urcena bude zrejme pre starsie deti ako su tie moje, s Eliankou sme na uvod precitali len par pribehov a odlozili ju, ale v poslednych dnoch si ju znovu vypytala maminka, citajme si o Kvetke , takze jej ocividne utkvela v pamati Pribehy nie su extremne napadite, vidno tam snahu dostat do kratkeho pribehu vsetky dolezite informacie, takze keby sa citala na jeden sup, asi to nebude velmi zaujimave, ale postupne po 2 3 pribehy denne je to fajn

 3. Shardallinee says:

  udovita knjiga o mali arovnici in njenih dogodiv inah Prebrala sem jo ne tetokrat in vsaki me o ara

 4. Fantasy Svet says:

  Ak sa v m strat zubn kefka, m e za to pr ve arodejnica KvetkaSlovinsk spisovate ka pre deti, Polonca Kova , oslovila minul rok aj vydavate stvo Slovart Hoci detsk knihy, ktor v m n padito rozpr vaj r zne pr behy o lie iv ch bylink ch, kr sach va ej z hradky, sez nnych eko hr ch, alebo nebodaj o v etkom, o m ete v pr rode n js , nie s nedostatkov m tovarom, Polonca Kova v m uk e celkom prakticky , e aj s t mito zn mymi t mami sa d z js e te o k sok alej.Bylinky malej arode Ak sa v m strat zubn kefka, m e za to pr ve arodejnica KvetkaSlovinsk spisovate ka pre deti, Polonca Kova , oslovila minul rok aj vydavate stvo Slovart Hoci detsk knihy, ktor v m n padito rozpr vaj r zne pr behy o lie iv ch bylink ch, kr sach va ej z hradky, sez nnych eko hr ch, alebo nebodaj o v etkom, o m ete v pr rode n js , nie s nedostatkov m tovarom, Polonca Kova v m uk e celkom prakticky , e aj s t mito zn mymi t mami sa d z js e te o k sok alej.Bylinky malej arodejnice predstavuj tlu, ale za to celkom ve k knihu Je tro ku nen padn , ale sta ju iba otvori , aby ste sa ocitli v d verne zn mom rozpr vkovom svete, v ktorom d le it lohu bud hra nev edn pacienti, lie iv rastlinky od A po Z, exotick miesta a arodejnica so ve kou zubnou kefkou Pr beh o Kvetke, ktor v ak ka d tvor pozn pod umeleck m menom Lexa Herbahexa, je dlh 71 str n Ka d strana ukr va smevn pr hodu o konkr tnej lie ivej bylinke, a to od jej opisu, cez el a miesto v skytu, a po praktick recept, ktor nie je n ro n na pr pravu ani pre t ch najmen ch.Aby ste si v ak rastlinku vedeli predstavi , p smenk dop aj n padn celostr nkov ilustr cie, ktor zachyt vaj as Kvetkinho dobrodru stva i konkr tnu lie iv bylinku Pr jemne sa hraj s vizu lnou str nkou, prirodzene prech dzaj z jedn ho obr zkov ho po a do druh ho, m na seba preberaj ist komiksov prvky a prakticky tak vyu vaj cel priestor listov, na ktor ch spolu s Kvetkou objavujete svet Ilustr cie, aj tie mal , pr behy nielen o ivia, ale aj pr jemne rozjasnia a vy odrazu bojujete s nutkan m do tej knihy nesko i arodejnica Kvetka v m rozpovie 39 dobrodru stiev V ka dom z nich sa zozn mite so zauj mav m obyvate om Lipov ho h ja, ktor ho osi tr pi Hoci v etky pr hody maj rovnak kostru, len in ho hrdinu, ktor mu Kvetka pom e, obsah a z mer knihy t m netrp Pr ve naopak, hravou formou, st lym opakovan m, slovn mi hra kami, n padn mi menami hlavn ch hrdinov, ako aj postavou samotnej arodejnice, pom ha de om nau i sa z r e rastl n osi zauj mav Zapam ta si, ak bylinky vedia t i boles , a to aj napriek tomu, e s jedovat Da si pozor na d vkovanie, alebo aj na to, o z lie ivej bylinky treba pou i Pom haj im rozpozna rozdiel medzi z parom, ajom, tinkt rou i lie iv m olejom, a v neposlednom rade sa im sna ia vysvetli , e aj pacienti s in A nie ka d mu sa d dohovori , vyhovie a ihne mu pom c od bolesti arodejnica Kvetka va im de om vysvetl aj to, e bylinky treba vedie n js , ma s nimi kopu trpezlivosti, poriadne ich vysu i , zbyto ne netrha , ak sa nemaj na o pou i a e nie v etky arodejnice lietaj na zubn ch kefk ch, alebo sn vaj o peknom nose bez bradav c A sem tam v m tro ku nevrelo pripomenie, e ani ona nem na v etky choroby liek a rovnako tak nie je v evediaca V etko, o vie, sa poctivo nau ila A aj tak pomoc v n dzi potrebuje ist prax.Polonca Kova nie je u n s ve mi zn ma autorka Medzi spisovate mi pre deti v ak vynik svojou n paditos ou, praktickos ou, snahou o to, aby sa deti spolu s rodi mi nau ili ta s porozumen m, a to v etko pr jemne pod iarkuje klasick kresba ikovnej An ky Go nik Godecovej, ktor vd chla v etk m rozpr vkov m bytostiam k sok rozpr vkov ho ivota Trpezlivo modelovala postavu arodejnice Kvetky a jej pomocn kov, ktor ch najlep ie spozn te pr ve pomocou ilustr ci , ke e opis sa v tejto knihe uber plne in m smerom.Bylinky malej arodejnice m ete ta na etapy, ale aj na jeden up A ke sa tento rozpr vkov herb r skon , st le sa budete k nemu vraca A to i u len preto, aby ste si opr ili znalosti z kladn ch byliniek, ktor v m Kvetka predstavila, alebo si pripomenuli, k m Kvetka je a o rob Polonca Kova v m otvorila dvere do sveta lie iv ch rastl n Ur ite v m prirast k srdcu, vzbudia vo v s z ujem a mo no si raz spolo ne so svojimi de mi alebo rodi mi, ve je to nakoniec jedno jeden vytvor te A pomocn ruku v m, okrem vydavate stva Slovart, pon ka aj vydavate stvo Albatros, ktor si pre v s pripravilo Herb r pre deti Vylisova so v om m ete a 15 vlastn ch byliniek S popismi v m pom u nov rozpr vkov kamar ti, ktor ch by si ur ite ob bila aj na a Kvetka Fantasy svet.sk

 5. Michaela says:

  Kni ka, ktor je herb rom a pr behovou knihou a z rove aj akousi mini encyklop diou koda, e vo ve kom, tj nepraktickom form te.Pr behy sa opakuj , teda, hlavne ich kostra, ale ak sme striedali tanie aj s in mi knihami, dalo sa to pre i Moje diev at si ich nep tali, tak e ich a tak nezaujali, ako som p vodne d fala koda Ale seniorke predsa len nie o utkvelo v pam ti si p tala konkr tnu bylinku a cel ve er o tom hovorila, a z nej vypadlo, e ju bol u ko a pod a tejto knihy b Kni ka, ktor je herb rom a pr behovou knihou a z rove aj akousi mini encyklop diou koda, e vo ve kom, tj nepraktickom form te.Pr behy sa opakuj , teda, hlavne ich kostra, ale ak sme striedali tanie aj s in mi knihami, dalo sa to pre i Moje diev at si ich nep tali, tak e ich a tak nezaujali, ako som p vodne d fala koda Ale seniorke predsa len nie o utkvelo v pam ti si p tala konkr tnu bylinku a cel ve er o tom hovorila, a z nej vypadlo, e ju bol u ko a pod a tejto knihy by jej pr ve t rastlinka mala pom c

 6. Zuzana Heverova Balazova says:

  Nadherne napisana kniha o carodejke Kvetke, ktora sice lieta na zubnej kefke, ale to je jedina zvlastna vec v knizke V knihe su nadhernym a jednoduchym sposobom popisane bylinky, na jednej strane je pribeh o tom, ako liecive ucinky ma bylinka a na druhej je krasna ilustracia Odporucany vek je pre skolakov resp od piatich rokov , ale ak mate mladsie deticky, nenechajte sa odradit Moja tri a pol rocna je z nej nadsena rovnako ako ja Kazdy den cakame, co nove sa od Kvetky dozvieme.

 7. Jana says:

  Nedo tali sme, deti to ve mi nezaujalo