Bezprsté mesto

[KINDLE] ❅ Bezprsté mesto By Ondrej Štefánik – Johndore.co.uk
 • Hardcover
 • 344 pages
 • Bezprsté mesto
 • Ondrej Štefánik
 • Slovak
 • 07 June 2019
 • 8022206202

About the Author: Ondrej Štefánik

Zakladate reklamnej agent ry Respect APP, idea maker a copywriter oven en mnoh mi oceneniami za reklamu okrem in ho aj Copywriter roka , autor v roku o emli vo videu PPE Fiction, Ondrej tef nik, debutoval zbierkou poviedok P tros mu.


Bezprsté mestoBezprst Mesto Je S Asn Mestsk Rom N S Detekt Vnou Z Pletkou Hlavn Hrdina Edo Si Zkostlivo Str I Svoju Osobn Slobodu A Takzvan Blahobyt, Pri Om Ignoruje N Roky Doby Jeho Vz Ahy Stroskot Vaj Na Nevyzretosti A Neschopnosti Splni Ak Ko Vek Z V Zok Cel Hodiny Tr Vi Filozofovan M Vo Svojom Ob Benom Kresle, Popr Pade Rozhovormi S Mafi Nom Paulim Ako Tamgast V Istej Bratislavskej Kr Me Po S Rii Nezmyseln Ch Vr D Sa St Va Jedn M Z Hlavn Ch Podozriv Ch A Za Na P Tra Na Vlastn P S Do Jeho Navonok Bezstarostn Ho Ivota Sa Za Ne Vkr Da Depresia, Zm Tok A Stres, A Sa Nakoniec Zapletie Do Os Diel Kon Pir Ci A Vlastnej Paranoje.Kniha Je Pln Nap Tia, Humoru A Postrehov, V Ktor Ch Sa Odr Aj N Deje, Ale Aj Zlyhania A Frustr Cie Dne N Ch Tridsiatnikov Rom N Tvor Panoptikum Zauj Mav Ch Post V, Ialen Ch Postavi Iek A Najm Ud , Ktor Str Caj Vo Svete Orient Ciu.

You may also like...

10 thoughts on “Bezprsté mesto

 1. Michaela says:

  Prv j j bolo, ke mi knihu pon kla kamar tka, e finalista s a e Anasoft litera Druh jeeej je u tich ie a menej nad en , lebo som sa pristihla pri tan , e mi my lienky utekaj Je to itate n a dokonca aj vtipn a miestami ako zo ivota Ak by som to musela k nie omu prirovna , je to tak mix Matkinoviek, English is easy a D na plus e te trochu filozofania navrch ako bonus, ale Murakami ma e te nenapadol, ale ktovie, nem m to e te do tan , tak e e te d fam, e sa objav nejak ve Prv j j bolo, ke mi knihu pon kla kamar tka, e finalista s a e Anasoft litera Druh jeeej je u tich ie a menej nad en , lebo som sa pristihla pri tan , e mi my lienky utekaj Je to itate n a dokonca aj vtipn a miestami ako zo ivota Ak by som to musela k nie omu prirovna , je to tak mix Matkinoviek, English is easy a D na plus e te trochu filozofania navrch ako bonus, ale Murakami ma e te nenapadol, ale ktovie, nem m to e te do tan , tak e e te d fam, e sa objav nejak ve k prekvapenie, bombastick z verZatia m m z toho len neur it pocit frustr cie, e nie o nie tak, ako by malo by.Ale to m vaj tridsiatnici be ne, nie nesk r po do tan Ak ak te iba jasn pr beh a ist realitu, budete sklaman Ak nemilujete detekt vky, sklaman nebudete Ak ne ak te ni n jdete tu absurdn humor a skvele odpozorovan postavy a situ cie

 2. Marcel Uhrin says:

  Bavil som sa iv mestsk re lie Bratislavy, kniha pre udnen obsk rnymi postavami, opis umeleckej vernis e v z vere rom nu ma dostal plne Ve mi otvoren z ver knihy, v ktorej by itate , ke e text m detekt vnu z pletku, o ak val nejak rozuzlenie.

 3. Citrusiq says:

  starting with a very interesting premise, the book build up a lot of momentum to let you down at the endi get that i have to figure it out for myself, but certain thing were just droppedit was a nice reading in contemporary style, but i was a bit disappointed at the end

 4. Pav says:

  S Ondrejom tefan kom si nerozumieme Jeho rom n Bezprst mesto pova ujem za grafomansk po in.

 5. Lucia Zajacová says:

  Po polovici som u bola unaven ta siahodlh opisy a vahy A te ila sa na koniec.

 6. Monika Zbínová says:

  tef nik to m dobre pre pekulovan a do r znych typoch post v ukryl sn cel gener ciu tridsiatnikov Detekt vna z pletka je tu potrebn hlavne na to, aby dej zauj mavo a nap navo plynul, to podstatn je v ak nevidite n a ukryt v druhom pl ne textu.Ak m te radi divn postavy, cynick ierny humor, n bo ensk kon pir cie i trp te genera n m pocitom frustr cie, t to kniha je pr ve pre v s.Cel recenzia tef nik to m dobre pre pekulovan a do r znych typoch post v ukryl sn cel gener ciu tridsiatnikov Detekt vna z pletka je tu potrebn hlavne na to, aby dej zauj mavo a nap navo plynul, to podstatn je v ak nevidite n a ukryt v druhom pl ne textu.Ak m te radi divn postavy, cynick ierny humor, n bo ensk kon pir cie i trp te genera n m pocitom frustr cie, t to kniha je pr ve pre v s.Cel recenzia

 7. Jozef Kuric says:

  Bezprst mesto nie je len mestsk m rom nom odohr vaj ci sa v bratislavskom prostred , ale celkom sa pribli uje aj k hodnoteniu slovensk genera n rom n.http www.sietovka.sk p 9742 Bezprst mesto nie je len mestsk m rom nom odohr vaj ci sa v bratislavskom prostred , ale celkom sa pribli uje aj k hodnoteniu slovensk genera n rom n.http www.sietovka.sk p 9742