Pštrosí muž

[PDF] Pštrosí muž By Ondrej Štefánik – Johndore.co.uk
 • Paperback
 • 200 pages
 • Pštrosí muž
 • Ondrej Štefánik
 • Slovak
 • 15 April 2018

About the Author: Ondrej Štefánik

Zakladate reklamnej agent ry Respect APP, idea maker a copywriter oven en mnoh mi oceneniami za reklamu okrem in ho aj Copywriter roka , autor v roku o emli vo videu PPE Fiction, Ondrej tef nik, debutoval zbierkou poviedok P tros mu.


Pštrosí mužPoviedky O Kroten Krakena, O L Ske, Hneve, Hlasoch V Hlave, Nevyspytate N Ch Hra K Ch A O Tme, Ktor Ml

You may also like...

10 thoughts on “Pštrosí muž

 1. Ivona Pekárková says:

  Hutn itate sk z itok P i sa mi, e v ina post v m v sebe a ko identifikovate n krehk aro, dojemn infantilitu Postavy na maximum pre vaj r zne pecifick vyhroten situ cie Poviedky maj spravidla siln z pletku, resp nejak avnat v chodisko a naplno vyu vaj neur zy post v To v etko e te vylep en o tis c drobn ch vychyt vok v podobe neskuto n ch detsk ch hra iek a technol gi Proste ranica V prvej poviedke som sa zamilovala do snehuliaka, ktor potrebuje ruky, preto e Hutn itate sk z itok P i sa mi, e v ina post v m v sebe a ko identifikovate n krehk aro, dojemn infantilitu Postavy na maximum pre vaj r zne pecifick vyhroten situ cie Poviedky maj spravidla siln z pletku, resp nejak avnat v chodisko a naplno vyu vaj neur zy post v To v etko e te vylep en o tis c drobn ch vychyt vok v podobe neskuto n ch detsk ch hra iek a technol gi Proste ranica V prvej poviedke som sa zamilovala do snehuliaka, ktor potrebuje ruky, preto e chce krti deti Viac ne t de sa smejem na Kde m m svoju snickersku C tim dotyk nie oho v ieho z Tmy a zlat ho hranola akujem, bolo to skvel , v etci si pre tajte P trosieho mu a

 2. Lukáš Cabala says:

  asto som uznanlivo pokyvoval hlavou N padit z pletky, ale aj pekne rie enia situ ci Hrdina viacer ch poviedok mi pripom nal hrdinov Houellebecqa Cel to malo nadh ad, nev ednos a ch bala tomu patina slovenskej banality o je skvel

 3. Martin says:

  Po tak chto skvostn ch umeleck ch dielach, sa s m seba p tam, pre o tam tak ve a kn h Na astie potom siahnem po ,,brakovej literat re a ot zky s pre T to knihu odpor am u om, ktor radi h daj o t m chcel autor poveda od n zvu, a po posledn slovo A aby ste si nemysleli, e som masochista, t to kniha mi bola po i an.