تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: صادق هدایت

تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران:
 • Paperback
 • تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: صادق هدایت
 • مریم سادات گوشه
 • Persian
 • 08 April 2019

About the Author: مریم سادات گوشه

Is a wellknown author, some ادبیات معاصر PDF/EPUB of his books are a fascination for readers like in the تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: صادق هدایت book, this is one of the most wanted مریم سادات گوشه author readers around the world.


تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: صادق هدایت.

You may also like...

10 thoughts on “تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: صادق هدایت

 1. Ahmad Sharabiani says:

  نخستین کتاب از «مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران» صادق هدایت بود

 2. aamout says:

  کاش قدر این هاشم اکبریانی را بدانند که با دبیری این مجموعه راه خوبی را برای ادبیات باز کرد

 3. حسام آبنوس says:

  این کتاب را اگر پیدا کردید بخوانید
  زوایای از شخصیت صادق هدایت از زبان دیگران را بازگو می‌کند که شاید کسی به آنها اشاره نکرده و تصویر و شناخت شما از او را شفاف‌تر می‌کند