Bulaşıcı Salaklık

➦ Bulaşıcı Salaklık  Ebook ➬ Author Fevzi Demir – Johndore.co.uk
  • 168 pages
  • Bulaşıcı Salaklık
  • Fevzi Demir
  • 01 March 2019

About the Author: Fevzi Demir

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Bulaşıcı Salaklık book, this is one of the most wanted Fevzi Demir author readers around the world.


Bulaşıcı Salaklık Bula C Salakl K Zihinsel I Levlerde Bozulmaya Yol A An, Hastan N Ve Hasta Grubunun Do Al Ve K Lt Rel Evre I Inde Ya Am N S Rd Rme Ve Geli Tirme Yetene Inin Azalmas Ve Yitimiyle De Sonu Lanabilen, K Lt Rel Temas Yoluyla Bula An, Memetik Kaynakl Ilerleyici Bir Zihin Hastal D R Zellikle, Kesinlikle Ayd Nl Kta Oldu Una, Ayd Nlanm Oldu Una Inanarak Ayd Nlatma Misyonu Er Evesinde Kendi Hayat Na Ve Di Erlerine Zarar Verebilme Gibi Hastal Kl Belirtilerin Olu Mas Nda G N N N Tetikleyici Oldu U D N Lmektedir A M Zda Bu Hastal K Ncelikle Insanlar Taraf Ndan Bi Imlendirilmi Ortamlar N Ve Yine Insanlar Taraf Ndan Izilmi S N Rlar N I Ine Yerle Mi Bulunmaktad R Her T Rl S N R Izme Giri Iminin Do As Nda Bu Hastal K Etkenin R Eym Halinde Bulundu U Tahmin Edilmektedir.Bilindi I Zere B T N Pistonlar Gaza Gelmek Zere Tasarlanm Lard R.Par A B T N Olu Turmaz B T N Di Er Par Alarla Birlikte Anlamam Za Yard Mc Olabilir Par Ay G Rmek I In Ise Geri Ekilmek Gerekir Ok Derine Inen Uzman N Kuyudan Kar Lmas Ise Zordur.Salakl Ktan Korunman N Birinci Kural Birinci Kural Zerine D Nmektir.Tarih I Fevzi Demir Cici, Uslu Ve Edepli Bir Bilim, Toplumbilim Ve Tarih Yaz M Na Ve Anlat M Na Mizah Yoluyla Itiraz Etmeye Kalk M.

You may also like...

7 thoughts on “Bulaşıcı Salaklık