Önce Kadınlar

Enjoyed More Editions Metin Eloğlu ↠ Önce Kadınlar  ✓ college ↠ Book Downlooad – johndore.co.uk
  • Paperback
  • 78 pages
  • Önce Kadınlar
  • Metin Eloğlu
  • Turkish
  • 07 May 2017

About the Author: Metin Eloğlu

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Önce Kadınlar book, this is one of the most wanted Metin Eloğlu author readers around the world.


Önce Kadınlar Tepeden inme, kaskat resim kurallar n n d na kabilmek, iiri, Metin in iirlerini sevmemle oldu da denebilir 1959 Orhan Peker Bu kitapta Metin Elo lu nun Ay Par as adl yap t ndan bu yana yazd son iirleri yer al yor Ku kusuz her airin, her sanat n n yap t , l leri de i ik olsa da kendi ki ili ine ba l d r Odak, sanat n n kendisi oldu una g re bu ba l l k, ka n lmaz bir olgudur Metin Elo lu nda bu ba l l k, neredeyse ayr lmazl k kat na var r O kadar ki, iirlerini z mlemek, a klamak, bir bak ma onun ki ili ini a klamak demek olur Bir ok airin ortakla a s zc klerle bir duygu ya da bir durum i in art k terim haline gelmi s zc klerle anlatt n , hatta anlatmak zorunda kald n , o kendi ya ant s n n, kendi ki ili inin s zc kleriyle anlat verir Turgut Uyar Read Önce Kadınlar author Metin Eloğlu – johndore.co.uk

You may also like...

10 thoughts on “Önce Kadınlar

  1. Beyza O. says:

    Lokman Hekim in Sev Dedi i iirleriyle tan y nca Elo lu nu, bu kitapla bir miktar hayal k r kl na u rad m.